17 χρόνια ελευθερίας από το ψυχαναγκαστικό φαγητό

17 χρόνια ελευθερίας από το ψυχαναγκαστικό φαγητό

Στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 17/2, ώρα 18:30,

στην οδό Παπαρρηγοπούλου 7,

μέλος μας θα μοιραστεί για τη

17χρονη ελευθερία από το ψυχαναγκαστικό φαγητό

που του προσέφερε το πρόγραμμα των ΑΥ!

 

Σας περιμένουμε!