Κατευθυντήριες Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που βρίσκονται στις κατευθυντήριες οδηγίες για να βοηθηθείτε στη διεξαγωγή των συναντήσεών σας αλλά και στη μεταφορά του μηνύματος στην κοινότητά σας.