Βιβλιογραφία

Διαβάζουμε την εγκεκριμένη από τους ΑΥ βιβλιογραφία, όπως τα: Ανώνυμοι Υπερφάγοι, Τα Δώδεκα Βήματα και Οι Δώδεκα Παραδόσεις των Ανώνυμων Υπερφάγων και Ανώνυμοι Αλκοολικοί (Μεγάλο Βιβλίο). Επίσης, μελετάμε και διαβάζουμε φυλλάδια εγκεκριμένα από τους ΑΥ και το Σωσίβιο, το περιοδικό μας για την ανάρρωση. Πολλά μέλη βρίσκουν ότι η ανάγνωση βιβλιογραφίας καθημερινά ενισχύει περισσότερο το πώς να ζεις τα Δώδεκα Βήματα και τις Δώδεκα Παραδόσεις. Όλη μας η βιβλιογραφία μας βοηθά να κατανοήσουμε βαθύτερα το πρόβλημα του ψυχαναγκαστικού φαγητού, μας ενδυναμώνει στην αντιμετώπισή του και μας παρέχει την πολύ αληθινή ελπίδα, ότι υπάρχει λύση για μας.