Σχέδιο Δράσης

Σχέδιο δράσης είναι η διαδικασία της αναγνώρισης και εφαρμογής εφικτών δράσεων, καθημερινών και μακροπρόθεσμων που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της ατομικής μας αποχής και της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής μας ανάρρωσης. Παρ’ όλο που το σχέδιο είναι δικό μας και σχεδιασμένο βάση της δικής μας πορείας ανάρρωσης, οι περισσότεροι από εμάς βρίσκουμε σημαντικό να το δουλεύουμε με έναν/μία υποστηρικτή/τρια, μέλος των ΑΥ και/ή έναν επαγγελματία για να μας βοηθήσει να το διαμορφώσουμε. Αυτό το εργαλείο, όπως και το σχέδιο διατροφής, μπορεί να διαφέρει αρκετά από μέλος σε μέλος και μπορεί να χρειάζεται προσαρμογές, όσο προχωρούμε στην ανάρρωση.

Για παράδειγμα, το σχέδιο δράσης ενός νεοφερμένου μπορεί να εστιάζεται στο να οργανώνει, να ψωνίζει και να ετοιμάζει το φαγητό του. Κάποια μέλη ίσως να χρειάζονται ένα πρόγραμμα τακτικής εκγύμνασης, για να βελτιώσουν τη δύναμη και την υγεία τους, ενώ άλλοι ίσως να χρειάζονται να θέσουν όρια στην άσκησή τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν ισορροπία. Κάποιοι από εμάς ίσως να χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δράσης που να περιλαμβάνει χρόνο για διαλογισμό και χαλάρωση ή ένα που να περιλαμβάνει στρατηγικές για την εξισορρόπηση της δουλειάς , των προσωπικών μας αλληλεπιδράσεων με οικογένεια και φίλους και του προγράμματός μας. Άλλοι ίσως να χρειάζονται βοήθεια με την οργάνωση των σπιτιών τους, τη διαχείριση των οικονομικών τους και την αντιμετώπιση ιατρικών ή οδοντιατρικών θεμάτων ή θεμάτων ψυχικής υγείας.

Μαζί με τη δουλειά των Βημάτων σε καθημερινή βάση ένα σχέδιο δράσης μπορεί να ενσωματώνει τη χρήση άλλων εργαλείων των ΑΥ για να φέρει δομή, ισορροπία και να κάνει πιο διαχειρίσιμη τη ζωή μας. Καθώς χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο, βρίσκουμε ότι αποκτούμε ένα αίσθημα γαλήνης και συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε ψυχικά και πνευματικά, καθώς κάνουμε μετρήσιμη πρόοδο μία μέρα τη φορά.