Τηλέφωνο

 Η επικοινωνία μέλος – με – μέλος μας βοηθά να μοιραζόμαστε σε προσωπικό επίπεδο και να αποφεύγουμε την απομόνωση που είναι κοινή ανάμεσά μας. Πολλά μέλη τηλεφωνούν, στέλνουν γραπτά μηνύματα ή email σε άλλα μέλη των ΑΥ σε καθημερινή βάση. Ως μέρος της διαδικασίας παράδοσης αυτά τα εργαλεία μας βοηθούν να απλώνουμε το χέρι, να ζητάμε και να προσφέρουμε βοήθεια σε άλλους. Το τηλέφωνο ή η ηλεκτρονική επαφή μας παρέχουν,  επίσης, άμεση εκτόνωση για τα πάνω και τα κάτω που βιώνουμε, τα οποία είναι δύσκολα να διαχειριστούμε. Τα μέλη πρέπει να σέβονται την Ανωνυμία όταν αφήνουν οποιοδήποτε είδους φωνητικό ή ηλεκτρονικό μήνυμα.