Γράψιμο

Επιπροσθέτως, γράφοντας τις απογραφές μας και τη λίστα των ανθρώπων που έχουμε βλάψει, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρει ότι το γράψιμο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη δουλειά με τα Βήματα. Επιπλέον, αποτυπώνοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας στο χαρτί ή περιγράφοντας ένα ενοχλητικό περιστατικό βοηθούμαστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις πράξεις και τις αντιδράσεις μας, με τρόπο που συχνά δεν μας αποκαλύπτεται, όταν απλά το σκεπτόμαστε ή το συζητάμε. Στο παρελθόν το ψυχαναγκαστικό φαγητό ήταν η πιο συνηθισμένη μας αντίδραση στη ζωή. Όταν καταγράφουμε τις δυσκολίες μας στο χαρτί, γίνεται ευκολότερο να δούμε την κατάστασή μας και ίσως να διακρίνουμε την απαραίτητη δράση.