Εργαστήρι Νεοφερμένων, Διαομάδα Θεσσαλονίκης

thesergasthri