Εργαστήριο Αποχής - Σχέδιο Διατροφής στα Ιλίσια

 

Αγαπητά μέλη,

Το Σάββατο 16 Μαίου 5:00 - 7:00 μ.μ. θα γίνει εργαστήριο στα Ιλίσια με θέμα "Η διαφορά ανάμεσα στο πλάνο φαγητού και της αποχής".