Ναύπλιο

Διεύθυνση: Παλαιοχώρα, Πυργιώτικα Ναύπλιο
Δευτέρα: 19:00 - 20:15
 

Πληροφορίες: Σοφία - 693 6064902

e-mail:aynafplio2016@gmail.com