Βέροια

Διεύθυνση: Οδός Βερμίου 1
 

Ομάδα 1 Τρίτη: 16:00-17:30

Ομάδα 2 Τετάρτη: 20:00-21:30

Δείτε εδώ το πρόγραμμα συναντήσεων
της Ομάδας 1 για τον Οκτώβριο 2019

Πληροφορίες: 6974 637289 

email: ao.veroias@gmail.com