Ομάδα Ερμιόνης

Διεύθυνση: Ερμιόνη  Αργολίδας

Τετάρτη: 18:00 - 19:15 

Πληροφορίες: 6986131592 

e-mail: ay.elpidaermioni@gmail.com