Χανιά

Διεύθυνση: Τσουδερών 73, Χανιά
Σάββατο: 19:00 - 20:15
Πέμπτη: 18:00 - 19:15

Πληροφορίες: Γεωργία - 697 9256275

e-mail: ay.chania@gmail.com