Το Πρόγραμμα των 12

Στο πρόγραμμα των Ανώνυμων Υπερφάγων, οι βασικές αρχές ορίζονται μέσα από τα Δώδεκα Βήματα, τις Δώδεκα Παραδόσεις και τις Δώδεκα Έννοιες του προγράμματος, όπως διακρίνονται στις αντίστοιχες ενότητες.

Oι αρχές αυτές αποτελούν τους πυλώνες ενός νέου τρόπου σκέψης και δράσης μέσα από την εφαρμογή των βημάτων, των παραδόσεων και των εννοιών σε όλες τις υποθέσεις της ζωής μας.