12 Βήματα

 Τα Δώδεκα Βήματα των Ανώνυμων Υπερφάγων είναι η καρδιά του προγράμματος ανάρρωσης των Ανώνυμων Υπερφάγων. Προσφέρουν έναν καινούριο τρόπο ζωής χωρίς την ανάγκη υπερβολικού φαγητού. Κάθε Βήμα συνδέεται με μία πνευματική αρχή.

 1. Παραδεχτήκαμε ότι είμαστε ανίσχυροι απέναντι στο φαγητό και ότι δεν ελέγχαμε πια τη ζωή μας. (Ειλικρίνεια)
 2. Καταλήξαμε να πιστέψουμε ότι μία δύναμη μεγαλύτερη από μας μπορούσε να μας επαναφέρει στα λογικά μας. (Ελπίδα)
 3. Αποφασίσαμε να παραδώσουμε τη ζωή μας και τη θέλησή μας στη φροντίδα του Θεού, όπως εμείς Τον αντιλαμβανόμαστε. (Πίστη)
 4. Κάναμε μία άφοβη και διερευνητική απογραφή του εαυτού μας. (Θάρρος)
 5. Παραδεχτήκαμε στο Θεό, στον εαυτό μας και σ’έναν άλλο άνθρωπο την ακριβή φύση των σφαλμάτων μας. (Ακεραιότητα)
 6. Είμαστε εντελώς έτοιμοι να αφήσουμε το Θεό να εξαλείψει όλα τα ελαττώματα του χαρακτήρα μας. (Προθυμία)
 7. Ταπεινά Τον παρακαλέσαμε να μας απαλλάξει από αυτά τα ελαττώματα. (Ταπεινοφροσύνη)
 8. Κάναμε έναν κατάλογο όλων των ανθρώπων που είχαμε βλάψει και γίναμε πρόθυμοι να επανορθώσουμε τα λάθη μας.  (Αυτοπειθαρχία)
 9. Κάναμε άμεσες επανορθώσεις σε όσους ανθρώπους ήταν δυνατό, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό θα έκανε ζημιά σ’αυτούς ή σε άλλους. (Αγάπη για τους άλλους)
 10. Συνεχίζουμε να κάνουμε την προσωπική μας απογραφή και όταν σφάλλουμε το παραδεχόμαστε αμέσως. (Εγκαρτέρηση)
 11. Ζητήσαμε μέσω της προσευχής και του διαλογισμού να βελτιώσουμε τη συνειδητή επαφή μας με το Θεό,  όπως εμείς Τον αντιλαμβανόμαστε, προσευχόμενοι μόνο να μας γνωρίσει τη θέλησή Του για μας και να μας δώσει τη δύναμη να εκπληρώσουμε το θέλημά Του. (Πνευματική Αφύπνιση)
 12. Έχοντας μία πνευματική αφύπνιση -ως αποτέλεσμα αυτών των βημάτων- προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα και σε άλλους ψυχαναγκαστικούς υπερφάγους και να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές σε όλες τις υποθέσεις της ζωής μας. (Υπηρεσία)