12 Παραδόσεις

Οι Δώδεκα Παραδόσεις των Ανώνυμων Υπερφάγων είναι τα μέσα με τα οποία οι Ανώμυμοι Υπερφάγοι παραμένουν ενωμένοι. Πρόκειται για προτεινόμενες αρχές που διασφαλίζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη των πολλών ομάδων που συνθέτους τους Ανώνυμους Υπερφάγους. Κάθε παράδοση συνδέεται με μία πνευματική αρχή.

 1. Το κοινό καλό όλων μας πρέπει να προηγείται, η προσωπική ανάρρωση βασίζεται στην ενότητα των Α.Υ. (Ενότητα)
 2. Για το σκοπό της ομάδας μας δεν υπάρχει παρά μία απόλυτη εξουσία, ένας στοργικός Θεός, όπως εκφράζεται στη συνείδηση της ομάδας. Οι αρχηγοί μας δεν είναι παρά έμπιστοι υπηρέτες, δεν κυβερνούν. (Εμπιστοσύνη)
 3. Η μόνη προϋπόθεση για να γίνει κανείς μέλος των Α.Υ. είναι η επιθυμία να σταματήσει να τρώει ψυχαναγκαστικά. (Ταυτότητα)
 4. Κάθε ομάδα Α.Υ. πρέπει να είναι αυτόνομη εκτός από ζητήματα που αφορούν άλλες ομάδες ή στους Α.Υ. ως σύνολο.(Αυτονομία)
 5. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει έναν και μοναδικό σκοπό: Να μεταφέρει το μήνυμά της στον ψυχαναγκαστικό υπερφάγο που ακόμα υποφέρει. (Σκοπός)
 6. Οι ομάδες των Α.Υ. δεν πρέπει να υποστηρίζουν, να χρηματοδοτούν ή να δανείζουν το όνομά τους σε μία ξένη επιχείρηση, ώστε προβλήματα χρηματικά, ιδιοκτησίας ή γοήτρου να μας αποσπούν από τον πρωταρχικό μας στόχο. ((Αλληλεγγύη))
 7. Κάθε ομάδα Α.Υ. πρέπει να είναι εντελώς οικονομικά ανεξάρτητη και να μη δέχεται ξένες συνεισφορές. (Υπευθυνότητα)
 8. Ο χαρακτήρας των Α.Υ. πρέπει να παραμένει πάντοτε μη επαγγελματικός αλλά τα κέντρα υπηρεσίας μας μπορούν να προσλάβουν ειδικούς επαγγελματίες. (Αδελφότητα)
 9. Όπως είναι οι ομάδες μας δεν πρέπει να είναι οργανωμένες αλλά μπορούμε να δημιουργούμε επιτροπές, ομάδες εργασίας άμεσα υπεύθυνες σε αυτούς που φροντίζουν. (Δομή)
 10. Οι Α.Υ. δεν έχουν γνώμη για εξωτερικά ζητήματα γι' αυτό το όνομά μας δεν πρέπει να αναμειγνύεται σε δημόσιες διαμάχες. (Ουδετερότητα)
 11. Οι δημόσιες σχέσεις μας είναι βασισμένες στο να προσελκύουμε παρά να διαφημίζουμε. Χρειάζεται να κρατάμε πάντοτε την ανωνυμία μας όσον αφορά στον τύπο, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και σε άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας. (Ανωνυμία)
 12. Η ανωνυμία αποτελεί το πνευματικό θεμέλιο όλων μας των παραδόσεων και μας υπενθυμίζει να τοποθετούμε τις αρχές πάνω από τις προσωπικότητες. (Πνευματικότητα)