Έχεις πρόβλημα με το βάρος, την εικόνα του σώματός σου
ή με το ψυχαναγκαστικό φαγητό;
Αισθάνεσαι ότι ο δρόμος είναι μακρύς και αδιάβατος;
Νομίζεις ότι κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει;
Το πρόγραμμα των Ανώνυμων Υπερφάγων
μπορεί να σου δώσει τη λύση!
Previous slide
Next slide

Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Υπηρεσίας Ανώνυμων Υπερφάγων (ΕΕΣΥ)

Τα Εθνικά Συμβούλια Υπηρεσίας (National Service Boards – NSBs) προστέθηκαν επίσημα στη δομή υπηρεσίας των ΑΥ στη Συνδιάσκεψη Εργασίας της παγκόσμιας Υπηρεσίας το 1995. Τα Εθνικά Συμβούλια Υπηρεσίας είναι σώματα υπηρεσίας που παρέχουν υποστήριξη σε ομάδες και διαομάδες σε περιοχές εκτός ΗΠΑ και Καναδά, όπου οι γεωγραφικές εκτάσεις μέσα στην περιοχή και η απόσταση από το Γραφείο της Παγκόσμιας πηρεσίας είναι τεράστιες. Οι παραδοσιακοί ρόλοι της διαομάδας, της περιφέρειας και η υποστήριξη της παγκόσμιας υπηρεσίας έχουν αλλάξει εξαιτίας των αποστάσεων καθώς και των πολτιστικών και γλωσσικών διαφορών σε αυτές τις περιοχές.

Τα Εθνικά Συμβούλια Υπηρεσίας ασχολούνται με συναντήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, τη δημόσιαπληροφόρηση κ.α. Σε χώρες όπους τα αγγλικά δεν είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους, τα Εθνικά Συμβούλια Υπηρεσίας είναι υπεύθυνα και για την αναπαραγωγή της βιβλιογραφίας των ΑΥ στις τοπικές γλώσσες. Επειδή μεγάλο τμήμα του ντόπιου πληθυσμού δεν μπορεί να επικοινωνήσει στα Αγγλικά, τα Εθνικά Συμβούλια Υπηρεσίας δρουν ως σύνδεσμος ανάμεσα στην Περιφέρεια και το Γραφείο Παγκόσμιας Υπηρεσίας. Τα Εθνικά Συμβούλια Υπηρεσίας μπορούν επίσης να στέλνουν εκπροσώπους στη Συνδιάσκεψη Εργασίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας.

Σε κάποιες περιπτώσεις, το Εθνικό Συμβούλιο Υπηρεσίας επεκτείνεται πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα των χωρών και προσφέρει υπηρεία σε ομάδες και διαομάδες που έχουν κοινή γλώσσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Εθνικό Συμβούλιο Υπηρεσίας συνήθως αποκαλείται Συμβούλιο Υπηρεσίας της Γλώσσας (Language Service Board – LSB).

   Στην Ελλάδα έχουμε το Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Υπηρεσίας, οι επιτροπές του οποίου και οι αρμόδιότητές τους περιγράφονται κατωτέρω:

 • Πρόεδρος
 • Γραμματέας
 • Ταμίας
 • Επιτροπή Οικονομικών: Διαχειρίζεται τα όποια οικονομικά θέματα υφίστανται.
 • Επιτροπή Βιβλιογραφίας: Επιμελείται παραγγελίες της εγκεκριμένης διεθνούς βιβλιογραφίας των ΑΥ και εκτυπώσεις της στα ελληνικά.
 • Επιτροπή Μετάφρασης: Επιμελείται τη μετάφραση εντύπων και ενημερώσεων.
 • Επιτροπή Δημόσιας Πληροφόρησης: Ασχολείται με τη μεταφορά του μηνύματος των ΑΥ.
 • Επιτροπή 12ου Βήματος Εντός: Ασχολείται με την υποστήριξη των ομάδων και την οργάνωση εκδηλώσεων.
 • Επιτροπή Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας: Αρμόδια για την ιστοσελίδα των ΑΥ και τη γενικότερη ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των ομάδων.
 • Επιτροπή Κανονισμών:Ασχολείται με τα θέματα του σωματείου.
 • Επιτροπή Νέων: Ασχολείται με τη μεταφορά του μηνύματος σε άτομακάτω των 30 ετών και άνω των 18.
 • Εκπρόσωποι: Εκπρόσωποι στα διεθνή σώματα υπηρεσίας των ΑΥ με τα οποία συνεργάζεται το ΕΕΣΥ, όπως η 9η Περιφέρεια (http://www.oaregion9.org/) και η Συνδιάσκεψη Εργασίας για την Παγκόσμια Υπηρεσία.