Έχεις πρόβλημα με το βάρος, την εικόνα του σώματός σου
ή με το ψυχαναγκαστικό φαγητό;
Αισθάνεσαι ότι ο δρόμος είναι μακρύς και αδιάβατος;
Νομίζεις ότι κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει;
Το πρόγραμμα των Ανώνυμων Υπερφάγων
μπορεί να σου δώσει τη λύση!
Previous slide
Next slide

Βιβλιογραφία

Εδώ θα βρείτε την εγκεκριμένη βιβλιογραφία των Ανώνυμων Υπερφάγων. Οποιοσδήποτε θέλει να ρωτήσει κάτι ή να αποκτήσει τα βιβλία, μπορεί να στείλει ένα mail στο literature.oagrnsb@gmail.com

Βιβλία

Φυλλάδια

Φυλλάδια που μπορείτε να κατεβάσετε

Ποιος είναι ο σκοπός του φυλλαδίου Οι Πρώτες Δώδεκα Ημέρες στους ΑΥ;
• Να βοηθήσει τους νεοφερμένους, τα μέλη των ΑΥ που επιστρέφουν και άλλα μέλη να μάθουν για το πρόγραμμα ανάρρωσης των Δώδεκα Βημάτων των ΑΥ, χρησιμοποιώντας αυτήν την προσωπική, βραχυπρόθεσμη εισαγωγή στους Ανώνυμους Υπερφάγους.
• Να βοηθήσει τους υποστηριζόμενους να μάθουν πώς μπορεί να τους βοηθήσει το πρόγραμμα ανάρρωσης των ΑΥ να σταματήσουν να βλάπτουν τον εαυτό τους με το φαγητό.
• Να βοηθήσει τα μέλη που μπορεί να είναι έτοιμα να υποστηρίξουν, αλλά διστάζουν να το κάνουν. Αυτή είναι μια ευκαιρία ένα μέλος να βοηθήσει έναν/μια νεοφερμένο/η πολύ δομημένα και να βιώσει πώς θα ήταν να είναι τακτικός υποστηρικτής.