Έχεις πρόβλημα με το βάρος, την εικόνα του σώματός σου
ή με το ψυχαναγκαστικό φαγητό;
Αισθάνεσαι ότι ο δρόμος είναι μακρύς και αδιάβατος;
Νομίζεις ότι κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει;
Το πρόγραμμα των Ανώνυμων Υπερφάγων
μπορεί να σου δώσει τη λύση!
Previous slide
Next slide

Παγκόσμια δομή των Ανώνυμων Υπερφάγων

Η Δομή των ΑΥ παγκοσμίως φαίνεται στην ακόλουθη πυραμίδα:

Εικόνα 1: Πυραμίδα Υπηρεσίας και Δομής στους ΑΥ

Μέλη (Members)
Η ποικιλόμορφη σύνθεση μελών των ΑΥ αποτελείται από περισσότερες από 6500 εγγεγραμμένες ομάδες σε περισσότερες από 80 χώρες.

Ομάδες (Groups)
Μία ομάδα αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτομα. Κάθε ομάδα εφαρμόζει τα Δώδεκα Βήματα και τις Δώδεκα Παραδόσεις των ΑΥ, καθοδηγούμενη από τις Δώδεκα Έννοιες Υπηρεσίας των ΑΥ. Κανένα μέλος μίας ομάδας δεν απαιτείται να προβεί σε συγκεκριμένες πράξεις προκειμένου να παραμείνει μέλος των ΑΥ ή να έχει φωνή σε μία συνάντηση.

Διαομάδες και Συμβούλια Υπηρεσίας (Intergoups-IGs & National Service Boards-NSBs)
Οι Διαομάδες και τα Συμβούλια Υπηρεσίας αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ομάδες. Οι Διαομάδες συνήθως σχηματίζονται από συναντήσεις μίας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.
Τα Συμβούλια Υπηρεσίας είναι σώματα υπηρεσίας που παρέχουν υποστήριξη στις ομάδες και/ή στις διαομάδες που δεν υπηρετούνται κάπως αλλιώς μέσα στην υπάρχουσα δομή υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν τα Εθνικά Συμβούλια Υπηρεσίας (ΕΣΥ), τα Γλωσσικά Συμβούλια Υπηρεσίας (ΓΣΥ) και τα Εικονικά Συμβούλια Υπηρεσίας (ΕΣΥ).  Τα Εθνικά Συμβούλια Υπηρεσία εξυπηρετούν τις ομάδες και τις διαομάδες που μιλάνε μία γλώσσα (συνήθως όχι αγγλικά). Τα Γλωσσικά Συμβούλια Υπηρεσίας εξυπηρετούν ομάδες και/ή διαομάδες, συνήθως σε διαφορετικές χώρες, που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Τα Εικονικά Συμβούλια Υπηρεσίας εξυπηρετούν τις εικονικές ομάδες (διαδικτυακές ή τηλεφωνικές συναντήσεις).

Περιφέρειες (Regions)
Οι ΑΥ έχουν 10 περιφέρειες παγκοσμίως που διαχειρίζονται την άμεση επικοινωνίας με ομάδες και διαομάδες/συμβούλια υπηρεσίας. Οι Περιφέρειες υποστηρίζουν τα τοπικά συνέδρια και τις συνελεύσεις. Οι Συνελεύσεις των περιφερειών επίσης ορίζουν υποψηφίους να υπηρετήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο Επιτρόπων (ΔΣΕ) των ΑΥ, τα μέλη του οποίου εκλέγονται στη Συνδιάσκεψη Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας (ΣΕΠΥ).

Συνδιάσκεψη Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας – ΣΕΠΥ (World Service Board Conference-WSBC)
Η ΣΕΠΥ, όπου παρευρίσκονται εκπρόσωποι από όλον τον κόσμο, πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο κάθε Μάιο για να διεξάγει την εργασία των ΑΥ και να εκλέξει τα 17 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτρόπων (ΔΣΕ). Το γραφείο λειτουργεί εκ μέρους όλων των μελών της Αδελφότητας των ΑΥ. Το Παγκόσμιο Γραφείο Υπηρεσίας (ΠΓΥ) δουλεύει μαζί με το ΔΣΕ για να παρέχουν υποστήριξη και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Αδελφότητα των ΑΥ.