Έχεις πρόβλημα με το βάρος, την εικόνα του σώματός σου
ή με το ψυχαναγκαστικό φαγητό;
Αισθάνεσαι ότι ο δρόμος είναι μακρύς και αδιάβατος;
Νομίζεις ότι κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει;
Το πρόγραμμα των Ανώνυμων Υπερφάγων
μπορεί να σου δώσει τη λύση!
Previous slide
Next slide

Περιφέρειες των Ανώνυμων Υπερφάγων

Οι Περιφέρειες των Ανώνυμων Υπερφάγων φαίνονται στον ακόλουθο χάρτη:

Εικόνα: Περιφέρειες των ΑΥ παγκοσμίως

Περιφέρειες των ΑΥ:

  1. Πρώτη Περιφέρεια των ΑΥ
  2. Δεύτερη Περιφέρεια των ΑΥ
  3. Τρίτη Περιφέρεια των ΑΥ
  4. Τέταρτη Περιφέρεια των ΑΥ
  5. Πέμπτη Περιφέρεια των ΑΥ
  6. Έκτη Περιφέρεια των ΑΥ
  7. Έβδομη Περιφέρεια των ΑΥ
  8. Όγδοη Περιφέρεια των ΑΥ
  9. Ένατη Περιφέρεια των ΑΥ
  10. Δέκατη Περιφέρεια των ΑΥ

Τα μέλη της Ένατης Περιφέρειας:

Οι διαδικτυακές συναντήσεις δεν έχουν γεωγραφική διάσταση και δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια δομή περιφέρειας αλλά είναι μέρος της παγκόσμιας δομής.