Έχεις πρόβλημα με το βάρος, την εικόνα του σώματός σου
ή με το ψυχαναγκαστικό φαγητό;
Αισθάνεσαι ότι ο δρόμος είναι μακρύς και αδιάβατος;
Νομίζεις ότι κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει;
Το πρόγραμμα των Ανώνυμων Υπερφάγων
μπορεί να σου δώσει τη λύση!
Previous slide
Next slide

12 Έννοιες της Υπηρεσίας

Στους Ανώνυμους τα Δώδεκα Βήματα λειτουργούν σαν τις πνευματικές αρχές που υποστηρίζουν την προσωπική μας ανάρρωση από το ψυχαναγκαστικό φαγητό. Οι Δώδεκα Παραδόσεις μας βοηθούν, ατομικά και συλλογικά, στη διαχείριση της ενότητας μέσα στην Αδελφότητα. Οι Δώδεκα Έννοιες Υπηρεσίας των Ανώνυμων Υπερφάγων, που υιοθετήθηκαν από τη Συνδιάσκεψη Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας (ΣΕΠΥ) το 1992, μας βοηθούν να εφαρμόσουμε τα Βήματα και τις Παραδόσεις στη δουλειά υπηρεσία μας, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος των Ανώνυμων Υπερφάγων. Οι Δώδεκα Έννοιες της Υπηρεσίας υποστηρίζουν τον πρωταρχικό μας σκοπό: τη μεταφοράς του μηνύματος ανάρρωσης στον ψυχαναγκαστικό υπερφάγο που ακόμα υποφέρει.

 

 1. Την τελική ευθύνη και δικαιοδοσία για τις παγκόσμιες υπηρεσίες των ΑΥ έχει η συλλογική συνείδηση ολόκληρης της Αδελφότητας μας (Ενότητα).
 2. Οι ομάδες ΑΥ έχουν αναθέσει στη Συνδιάσκεψη Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας την ενεργή διατήρηση των παγκόσμιων υπηρεσιών μας ×συνεπώς η Συνδιάσκεψη Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας είναι η φωνή, η εξουσία και η λειτουργική συνείδηση των ΑΥ ως σύνολο (Συνείδηση).
 3. Το δικαίωμα της απόφασης, όταν βασίζεται στην εμπιστοσύνη, καθιστά δυνατή την αποτελεσματική ηγεσία (Εμπιστοσύνη).
 4. Το δικαίωμα της συμμετοχής εξασφαλίζει ισότητα ευκαιριών για όλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Ισότητα).
 5. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα σε προσφυγή και αίτημα για να διασφαλίσουν ότι οι απόψεις και οι προσωπικές επιφυλάξεις/ενστάσεις τους θα μελετηθούν προσεκτικά (Μελέτη/Συνεκτίμηση).
 6. Η Συνδιάσκεψη Eργασίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας έχει εμπιστευθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης την πρωταρχική ευθύνη της διοίκησης των Aνώνυμων Υπερφάγων (Ευθύνη).
 7. Το Συμβούλιο των Επιτρόπων έχει νόμιμα δικαιώματα και ευθύνες που τους δόθηκαν από τον Κανονισμό των ΑΥ, Τμήμα Α’ Tα δικαιώματα και οι ευθύνες της Συνδιάσκεψης Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας της δίνονται από τις Παραδόσεις και από τον Κανονισμό των ΑΥ, Τμήμα Β (Ισορροπία).
 8. Το Συμβούλιο των Επιτρόπων έχει αναθέσει στην Εκτελεστική του Επιτροπή την ευθύνη να διοικεί το Γραφείο Παγκόσμιας Υπηρεσίας των ΑΥ (Ανάθεση).
 9. Ικανοί έμπιστοι υπηρέτες μαζί με σωστές και κατάλληλες μεθόδους για την επιλογή τους, είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα υπηρεσίας (Ικανότητα).
 10. Η ευθύνη της υπηρεσίας εξισορροπείται από την προσεκτικά καθορισμένη δικαιοδοσία της υπηρεσίας. Έτσι αποφεύγεται η αναπαραγωγή περιττών προσπαθειών (Σαφήνεια).
 11. Στη διοίκηση του Γραφείου Παγκόσμιας Υπηρεσίας οι Επίτροποι θα πρέπει πάντα να έχουν τη βοήθεια των καλύτερων μόνιμων επιτροπών, στελεχών, διοικητικού προσωπικού και συμβούλων (Ταπεινότητα).
 12. Το πνευματικό υπόβαθρο για την υπηρεσία στους ΑΥ εξασφαλίζει ότι:

α) καμία επιτροπή ή σώμα εξουσίας στους ΑΥ δεν θα αποτελέσει ποτέ θώκο επικίνδυνου πλουτισμού ή εξουσίας (Αλτρουισμός).

β) επαρκείς λειτουργικοί πόροι, συν ένα πλούσιο αποθεματικό, θα είναι η συνετή οικονομική αρχή των AY (Ρεαλισμός).

(γ) κανένα μέλος των ΑΥ δεν θα τοποθετηθεί ποτέ σε θέση δικαιοδοσίας, χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα (Εκπροσώπηση).

(δ) όλες οι σημαντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται μετά από συζήτηση, ψηφοφορία και, όποτε αυτό είναι δυνατό, με επαρκή ομοφωνία (Διάλογος).

(ε) καμία δράση υπηρεσίας δεν θα γίνει ποτέ αφορμή για προσωπική τιμωρία ή υποκίνηση δημόσιας διαμάχης (Συμπόνια).

ζ) καμιά επιτροπή ή συμβούλιο υπηρεσίας των AY δεν θα εκτελεί ποτέ οποιεσδήποτε πράξεις διακυβέρνησης  και όλοι οφείλουν να παραμένουν πάντα δημοκρατικοί σε σκέψη και δράση (Σεβασμός).